Η Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία “ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”  με τον διακριτικό τίτλο “BARCOM” είναι μία νεοσύστατη εισαγωγική και εμπορική εταιρεία με έδρα τη Δράμα.

Η ίδρυση της BARCOM, έρχεται κόντρα στο κλίμα των τελευταίων ετών της μεγάλης κρίσης και της ραγδαίας συρρίκνωσης των εισοδημάτων πάσης φύσεως εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Πρωτεύων στόχος της BARCOM είναι η προσφορά στην Ελληνική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής (value for money), δημιουργώντας ένα οικείο και ασφαλές  περιβάλλον για συνεργασίες με όλους τους επαγγελματίες εντός και εκτός συνόρων.

Η διοίκηση της BARCOM αποτελείται από μία ένωση έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους της εισαγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών αυτών στον Ελλαδικό χώρο. Το μείγμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στην BARCOM να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, βελτιστοποιώντας τις συνεργασίες B2B, υπηρεσιών και αντιπροσώπευσης.