ΕΙΔΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Τα είδη μνημείου που εκτίθενται στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην τα τρίβετε με σύρμα ή τραχείες επιφάνειες που θα δημιουργήσουν γραμμές στο προστατευτικό βερνίκι. Χρειάζεται μόνο ένα βρεγμένο πανάκι με νερό. Για τα τζάμια χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε καθαριστικό επιθυμείτε με την προϋπόθεση να ψεκάζετε μόνο το τζάμι, και όχι τη μεταλλική επιφάνεια.

Τα ασημένια σκεύη, είτε επιμεταλλωμένα είτε όχι, ένα μπάνιο με ζεστό νερό (όχι πολύ καυτό) με σαπούνι κουζίνας και μετά καθάρισμα με ένα καθαρό πανάκι θα μπορέσουν πάλι να ξαναδιατηρήσουν την λάμψης τους.